Дайте име на екзосвят!

 

Накратко: По случай 100-годишния си юбилей Международният астрономически съюз (МАС) организира глобалната кампания „Дайте име на екзосвят – МАС100“. Тя предоставя възможност на всяка страна да даде име на специално подбрана планета извън Слънчевата система (екзопланета) и нейната звезда на конкурсен принцип. Страните, изявили желание и готовност да организират национални кампании, са почти 100 и България е една от тях.
Целта на инициативата е да ни помогне да преосмислим нашето място във Вселената и да си представим как потенциално би била възприета Земята от една извънземна цивилизация. В България инициативата се провежда под формата на конкурс. На специален сайт ( http://exoplanet.astro.bas.bg/) желаещите могат да се запознаят с правилата за участие и да дадат предложението си за име на „българската“ екзопланетна система.

 

Учените са открили хиляди планети около близки звезди. Някои от тях са малки и скалистикато Земята, докато други са газови гиганти, подобни на Юпитер. Счита се, че повечето звезди във Вселената биха могли да имат планетни системи в орбита около тях и физическите характеристики на някои от планетите могат да наподобяват земните. Като се има предвид огромният брой звезди във Вселената, съществуването на извънземен живот е силно вероятно.

Международният астрономически съюз е най-голямата астрономическа организация в света, основана през далечната вече 1919 г. България от своя страна е член на МАС от 1957 г. Съюзът е и институцията, отговорна за даването на официални имена на небесните тела, и в тази връзка кампанията „Дайте име на екзосвят – МАС100“ е организирана като част от честванията на 100 години международно сътрудничество в областта на астрономията. След първия проект „Дайте име на екзосвят“ през 2015 г. за втори път в историята ще бъдат дадени имена на екзопланетни системи в резултат на конкурс.

След внимателен подбор на потвърдени и добре изучени екзопланети и техните звезди Управителният съвет на „Дайте име на екзосвят – МАС100“ е подбрал за всяка страна
екзопланетна система, чиято звезда е видима от географското положение на страната и достатъчно ярка, за да се наблюдава с малък телескоп. Екзопланетната система, определена за България, е WASP-21, разположена в съзвездието Пегас на разстояние около 850 светлинни години от Земята. Звездата е жълто джудже с размери и маса, много близки до тези на Слънцето. Планетата е от типа на газовите гиганти – с размери, близки до тези на Юпитер, но с около три пъти по-малка маса, и е разположена много по-близо до звездата си, отколкото Меркурий е отдалечен от Слънцето. Сред авторите на публикации за системата WASP-21 има и българи – проф. Калоян Пенев, д-р Николай Николов, проф. Диана Кюркчиева и д-р Динко Димитров, част от които членуват и в Националния комитет за България.

Кампанията ще се проведе до края на месец септември 2019 г., като всеки има възможност да даде своето предложение в специално създадена за целта форма. Можете да я намерите на страницата на кампанията http://exoplanet.astro.bas.bg/. Окончателните резултати ще бъдат обявени през месец декември след валидиране от Управителния съвет на МАС. За провеждане на кампанията във всяка участваща страна е избран Национален комитет от съответния Национален координатор на МАС; списък с членовете на Националния комитет за България можете да видите тук. Предложените имена трябва да бъдат на хора, местности или предмети от културно, историческо или географско значение, които са достойни да дадат име на небесен обект. Макар да не е задължително, имената могат да бъдат на астрономически теми или да са
свързани със съзвездието, в което се намира екзопланетната система. Нужни са две предложения за имена – едно за екзопланетата и едно за звездата, около която тя обикаля.
Двете имена трябва да следват обща тема, която да е достатъчно обширна, за да позволява даване на резонни имена на открити вбъдеще допълнителни планети или звезди от същата система. Очаква се кратка обосновка на предлаганите имена.
Повече информация за кампанията, формите за подаване на предложения, както и пълен списък с критериите, на които предложените имена трябва да отговарят, можете да разгледате на официалната страница на инициативата http://exoplanet.astro.bas.bg/.