Цикъл: „Заветите на Априлци 1876 г.“ Статия 1 : Идеите за свобода, равноправие и държавност