Цикъл: Духът на Войводата. Статия VII: След Ботев е трудно да бъдеш поет и политик

Автор: Красимир Григоров, зав.отдел „Възраждане”, РИМ – Враца

Романтично-красив, но дълбоко трагичен е заключителният акорд на Априлското въстание от 1876 г. – самопожертвувателният подвиг на легендарния Христо Ботев и неговата чета. Този заключителен акорд означава и начало на един нов процес с голямо значение.

Изборът на австро-унгарския параход “Радецки” не е случаен. Той е собственост на крайдунавската монархия и като опитен публицист Хр. Ботев добре знае, че това ще привлече вниманието на унгарското и на европейското обществено мнение. Неочакваната акция въздейства като бомба със закъснител и двойно по-голям обществен резонанс в столичните и провинциалните вестници. За начало са публикувани двете Ботеви възвания в унгарски, руски, сръбски и австрийски вестници. Първото възвание е под заглавие “На бой” и е поместено в редактирания от самия Ботев вестник –“Нова България”, бр. 1 от 5 май 1876 г., както и в унгарските вестници“Едетертейш” в бр. 148 от 29 юни 1876 г., “Политикай Уйдоншагок” от 5 юли, 27 бр., както и “Пещи Напло”, бр. 147 от 28 юни:“Братя българи! На бой срещу вероломните врагове на религията ни. Нека всички народи да чуят, че ние с помощта на Бога и със сабя в ръка решихме да изхвърлим безчестната азиатска раса. Никой не се смили над нас, никой не ни помогна в мъченията и страданията, на които ни подложи азиатският грабител… На оръжие, братя българи!… Ако богатите не помагат, затрийте ги като непотребни вещи! На бой, български народе! Който се кани да помага, когато борбата вече е свършила, той е предател, той ще бъде осъден от всички, ще бъде погълнат от земята. На бой!“ Прогресивната унгарска общественост не само съчувства на българския народ и на неговата борба за свобода, но открито изразява своята морална подкрепа и помощ.

Но какво е отношението на Хабсбургската монархия към балканските освободителни движения. То се определя от нейните имперски интереси. Всичко това твърде ясно обяснява многото писма и телеграми, които си разменят разните министри и държавни секретари по повод случая „Радецки”.


РЕКЛАМА:

***

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.“Българска наука“.

 

Виж повече за Абонамента тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: