Цикъл: „Заветите на Априлци 1876 г.“, част 11 : Стрелча – огнище на българщината