Цикъл: Духът на Войводата. Статия VII: След Ботев е трудно да бъдеш поет и политик