Четвърт от всички видове пчели не са били забелязвани от 30 години насам

Броят на видовете пчели, регистрирани в глобален мащаб, рязко намалява от 1990-те години насам.

Едуардо Затара и Марсело Айзен от Националния университет на Комауе в Аржентина анализираха колко видове диви пчели са били наблюдавани всяка година, както е записано в Глобалния информационен фонд за биологичното разнообразие – база данни, където изследователите и ентусиастите могат да записват наблюдения на видове.
Те откриха, че са докладвани с една четвърт по-малко видове между 2006 и 2015 г. в сравнение със записите, които имаме отпреди 1990 г. (One Earth, doi.org/frvc).

Спадът е особено обезпокоителен, като се има предвид, че броят на пчелните записи в тази база данни се е увеличил с около 55% от 2000 г., така че това не се дължи на липса на наблюдения.
„Нашата работа е първата дългосрочна оценка на намаляването на пчелите в световен мащаб“, казва Затара. Предишните изследвания на пчелите са ограничени до определен вид или определено местоположение.

Това не означава непременно, че нерегистрираните видове пчели са изчезнали, но при всички положения сега те са достатъчно редки, че хората, които са склонни да съобщават за наблюдение на пчели, не ги срещат.

Унищожаването на естествените местообитания, употребата на пестициди и изменението на климата могат да обяснят този спад във видовото богатство, според Затара.
Глобалният спад отразява това, което по-рано беше съобщено за Великобритания. Но изследователите отбелязват, че са необходими изследвания и в по-отдалечени райони, за да се получи пълна картина.


РЕКЛАМА:

***

„Тези спадове са тревожни за продоволствената сигурност и здравето на целия природен свят“, казва Гари Пауни от британския Център за екология и хидрология.

Източник: New Scientist Magazine
Превод: Радослав Тодоров


Европейска нощ на учените 2022 г.: