По целия свят се появяват потенциално фатални комбинации от влажност и топлина