Будителите на 21. век. Учителите като повелители на промяната

Уважаеми читатели,
В тазгодишното издание на Нощта на учените за четвърти път ви поднасяме книга с интервюта. Нарекохме я „Будителите на 21. век. Учителите като повелители на промяната“.

Хората, с които ви срещаме, са млади учители и млади учени едновременно. Най-просто можем да си представим специфичното в тяхното ежедневие по два начина. Единият е, като влезем в една библиотека (физически или виртуално) и останем там очи в очи с писаното слово, потънали в книгите, до първите лъчи на изгряващия ден. Другият е, като застанем пред някой ученик и удържим на погледа му с часове. И нека миналият през това изпитание се опита да „запали“ този ученик за нещо, но завинаги, та то да продължи чак до залеза на земните му дни. В книгите е изворът на наследеното знание, в очите на децата – бъдещето ни. Да си близо до извора на знанието е като да съживяваш Нютон и Тесла, Наполеон и Чърчил, Рембранд и Бах, Достоевски и Алеко – да ги правиш живи днес, сякаш никога не са си отивали от този свят.

Нашите „герои“ застанаха пред журналистката Ваня Драганова, защото са вдъхновяващи примери за хора, които дават крила. Те не принадлежат на едно училище, на един университет, на една академия. Те влизат ежедневно в своето училище, в своя клас, и точно там – „в клас“ и в класната стая се случва чудото на тяхното будителство. Нарекохме ги „будителите на 21. век“ не защото ги измерваме с величието на апостолското дело на Паисий Хилендарски, на Васил Левски, на Хаджи Димитър и на Георги Раковски, нито защото ще ги подреждаме приживе в пантеон, а заради допълнителните измерения на нашата реалност днес – като будители от нашето време. Зад предоставеното от видимия материален свят те виждат повече. Точно това „повече“ е преводимо с термините на техните науки, с тоновете и щрихите на техните изкуства, както и със стрелката на ценностния им компас, по която се води настройката им към света. Вярва се, че на всеки търсещ дух нашият народ е приписвал почтително „Буден човек! Отворен за света!“… Но нашите будители учители са по-навътре в познанието и знаят точно откога и откъде има граматика, аритметика, астрономия, музика… за тях подхожда „Учен човек!“.

Потърсихме разговор с десет учители, които са извървели вече или довършват нелекия си път до образователната и научна степен “доктор“ не защото са се „титулували“ с науки, а защото искахме да разберем на кого сме поверили децата си – тези „нови пришълци“, които не изчакват сякаш естествената смяна на поколенията, а напират към бъдещия свят, без още да са стъпили и проходили на този. Училищните им уроци са по физика и химия, по български език и литература, по западни езици, по рисуване, по пиано, по компютърна графика и пр.


РЕКЛАМА:

***

Тази книга се издава по проект K-TRIO 4, „Учените в триъгълника на знанието”, ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2020, финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“, H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283


Европейска нощ на учените 2022 г.: