Бизнес магистратура или Магистър по бизнес администрация (МВА)

BG-Science 60_MBA.jpg
Бизнес магистратура или Магистър по бизнес администрация (МВА): открийте разликите
Илиана Бобова
онсултант
Access MBA Reach
 
 
На 9 ноември в София ще се проведе едно от многото за мащабите на българския  пазар образователни събития – Access MBA One-to-One/ Access Masters. Използваме повода да представим разликите между програмите Магистър в областта на бизнеса и управлението и Магистър по бизнес адмистирация (МВА).
 
Какво е Магистратура
Магистърските програми са обучение, което предоставя по-задълбочено ниво на знанията в дадена област и надгражда над образованието, придобито в програми за степен „Бакалавър“. В България има и програми, които нямат Бакалавърска степен, а дипломирането става направо със степен Магистър като срокът на обучение е по-дълъг. В България се прави разграничение и между магистратура за „специалисти“ т.е. завършили бакалавърска степен в същата или свързана специалност  и за „неспециалисти“, като в този случай срокът на обучението е с един семестър или година повече. В повечето случай магистратура може да се започне (след укпешно кандидатстване с изпит, есе и/или събеседване) веднага след приключване на бакаларъвската степен. За много малко магистратури може да има изискване за предишен професионален опит, свързан с изучаваната специалност, което е съществена разлика в сравнение с МВА програмите.
 
Какво е МБА
МБА (Магистър по бизнес администрация – Мaster of Business Administration (MBA)) е образователно-квалификационна степен, която се получава след успешно завършване на обучение в академична програма по „Бизнес администрация”. Още в началото трябва да се направи важното разграничение между два вида МБА обучение, което е достъпно за българи. По-разпространени в България са „академичните” МБА, които са по-близки до класическата магистратура и са подхдящи за кандидати без професионален опит.  „Класическите” МБА, са изключително практически насочени и обучението е базирано на опита на участниците в тези програми,  от които се изисква да имат поне две или три години професионален или дори управленски стаж.  
Разлитике между Магистратура и МВА
За да не сравняваме „ябълки и портокали“, трябва да уточним, че ще говорим за магистратури в областта на бизнеса и управлението като финанси, маркетинг, бизнес, мениджмънт.
 
Кариерна цел
Специализираната магистратура не изключва и обучението в МВА на по-късен етап. Има много кандидати за МВА, които имат магистърска степен или дори докторска (Ph.D.). Магистратурата е най-подходяща за хора, които искат да задълбочат експертните си знания в дадена област – напр. маркетинг. Т.е. те искат да работят като специалисти  в областта на маркетинга или още по-тясна специализация и да получат всички необходими академични знания и умения в съответната област.
МВА е най-подходящ за тези, които виждат бъдещето си като бизнес лидери и мениджъри и дори да са специалисти в някаква област, смятат да се фокусират върху бизнес управлението и развитието.  Дори има дискусия дали е необходимо мениджърите да познават в детайли спецификата на бизнеса и дали има „универсални“ мениджъри. Тези две гледни точки са реалност и в самите МВА програми – така както има общо-управленски МВА, така има и МВА специализирани по индустрии (МВА в авиацията, във винарската индустрия, в сектора  на луксозни стоки и услуги).
 
Изискване за професионален опит
Освновна разлика между магистратурите и МВА е, че обучението в МВА е базирано в значителна степен и на собствения професионален опит на участниците. Те се позовават на него в груповите си проекти, работа по казуси,  дискусии и срещи с представители на бизнеса. Въпреки че има разлики, може да се обобщи, че минималното изискване за кандидатстване е 2 – 3 години пълноценен професионален опит. Понякога се изисква част от опита да е и управленски.  Интересен е фактът, че средната продължителност на опита може да достигне до 10 години, дори в програми чието минимално изискване е 2 години.
Повечето магистратури не изискват професионален опит, въпреки че това не важи в областта на финансите.
 
Изисквания за прием
За международните МВА и магистратури се изисква завършена Бакалавърска степен и отлично вледеене на езика на преподаване. Котато обучението е на английски, нивото на вледеене най-често се доказва с някой от международните стандартизирани тестове като IELTS, TOEFL, Cambridge Advanced/Proficiency. 
Успехът от дипломата в бакалавърската програма има доста по-горяма  тежест при кандидатсването за магистратури, отколкото за МВА. Но повечето МВА програми изискват и допълнителен тест GMAT (Graduate Management Admission Test) или GRE, които в някои случаи могат да бъдат заменени с специфични тестове на самия университет.
 
Такса за обучение
Таксите за обучение в МВА обикновено са по-високи от тези за магистратурите. Ще илюстрирам с цените на едно от водещите европейски бизнес училище, в което МВА програмата струва 59 700 евро, а магистърските програми са от 24 500  до 35 500 евро. 
Тъй като МВА обикновено води до по-висока управленска позиция, доходите които получават възпитаниците на МВА са доста по-големи, както и инвестицията им в обучението.
Уникална възможност за индивидуални срещи с представители на водещи МВА и магистърски програми
На 9 ноември, събота, от 9:00ч. до 17:00ч. в Шератон Хотел Балкан ще се проведат събитията Access MBA & MASTERS, по време на които едни от най-добрите международни бизнес училища ще се срещнат с квалифицирани кандидати от България.  
По време на събитията кандидатите имат възможност за индивидуални срещи или срещи в малки групи в рамките на 20 – 25 минути с  представители на бизнес университетите както и с консултатните на Access MBA & MASTERS Tour. Заинтресованите ще могат да участват и в интерактивни информационни сесии във формат „roundtable discussion”, които се организират с ограничен брой участници (до 10 души), както и да присъстват и задават въпроси по време на панелните дискувии и конференции. 
 
Тъй като местата за индивидуални срещи са ограничени, се препоръчва по-ранна регистрация на: http://bit.ly/MBAandMastersEdu 
 

Прикачени миниатюри

  • BG-Science 60_MBA.jpg


Европейска нощ на учените 2022 г.: