Безценната вода

Световнияt ден на водата – 22 март, e подходящ момент да подчертаем колко е важно да съхраняваме този безценен ресурс.

 

Два проекта, реализирани с инвестиции от ЕС, MIDTAL и MICROAQUA (µAQUA) имат за цел да направят точна това, като помагат да се открие и намали заплахата от водни токсини и болести, които се увеличават в резултат от нарастването на населението и климатичните промени. MIDTAL разработи наръчник, който да подпомогне националните служби за контрол на водите бързо да идентифицират токсични водорасли. µAQUA в момента разработва решение за бързото откриване на познати и нововъзникващи патогени – бактерии, вируси, протозои. В своя завършен вид решението ще позволи  рутинно, почти непрекъснато наблюдение на качеството, особено в резервоарите за питейна вода; ще повиши качеството на пречистването на водата и отговорността пред нови заплахи.

Проектът MIDTAL се координира от Обединеното кралство и включва партньори от Италия, Швеция, Испания, Ирландия, Норвегия и САЩ.


РЕКЛАМА:

***

Контакти / Интернет сайт на проекта MIDTAL

Проектът µAQUA се координира от Италия и включва партньори от Франция, Германия, Ирландия, Турция, България, Испания и Обединеното кралство.

Контакти / Интернет сайт на проекта µAQUA / Световен ден на водата / Right2Water


Европейска нощ на учените 2022 г.: