[АУДИО] Проект: Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Повече за проекта:

Проект за изграждане и развитие на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика” (Clean&Circle)


РЕКЛАМА:

***