[АУДИО] Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Центърът за компетентност „Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” има за стратегическа цел да отговори на Директивата на Европейския съюз и на Резолюцията на ООН за противодействие на нарастващата антибиотична резистентност, като осигури бърз и ефективен трансфер на данни от фундаменталните изследвания в областта на инфекциите и имунния отговор към медицинската практика за нуждите на индивидуалното и обществено здраве.

Тази стратегия ще бъде постигната чрез изграждане на уникален в своята област за България научноизследователски комплекс, в съответствие с най-добрите европейски и световни стандарти и практики, с добре дефинирана организационна структура и необходимата критична маса от утвърдени и млади учени и технолози-изпълнители.

Повече: https://nauka.bg/izgrajda-centar-komp…

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020


РЕКЛАМА:

***