Античният театър в град Пловдив

Автор: Н. Фогел


Античният театър на Филипополис е сред най-добре запазените антични театри в света.

Зрителните места на театъра са ориентирани на юг – към античния град в низината и планината Родопи. Планът на  театъра е полукръг с външен диаметър 82 метра.

Откритото зрително пространство – кавея, включва 28 концентрични реда мраморни седалки. Те са разделени от пътека – диазома – на два ранга. Във височина двата ранга са пресичани от тесни радиални стълби, които разделят кавеята на трапецовидни сектори – керкиди. Зрителните места обграждат сцената – орестра, която е с форма на подкова и диаметър 26, 64 метра.


РЕКЛАМА:

***

От южната страна на орхестрата е сценичната постройка – скене. Тя е триетажна сграда, която в източния и западния си край завършва с издадени към кавеята проскении, в които са поместени стълбите за етажите. Сценичната площадка (проскений) е висока 3, 16 м. с фасада към орхестрата, декорирана йонийска колонада от мрамор, която е увенчана от триъгълни фронтони.

Четете повече ТУК.


Европейска нощ на учените 2022 г.: