Анна Христова от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Анна Христова е биолог към Националния център по заразни и паразитни болести,  работи в Националната референтна потвърдителна лаборатория по HIV и е изследовател в Център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя се занимава с окончателното установяване и потвърждаването на HIV статуса на пациентите от цялата страна.

Свободното си време обича да прекарва със семейството си, да се разхожда, да спортува и да се вижда с приятели.

Роля в проекта

В центъра за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Освен с HIV, след разширението на проекта, през последната една година нейният екип се занимава и със секвенирането на Covid.

Настояща работа


РЕКЛАМА:

***

Тя работи както с HIV, така и с коронавирус, като се изявява и по конференции, представяйки майките с деца специално за HIV.

Интересен факт

Терапията на хора с установен HIV статус вече е достатъчно ефективна, така че те да могат да водят нормален живот. Включително има случаи, регистрирани през 1986-87 г., на хора, които все още живеят, при това нормално, благодарение на тази терапия.

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Европейска нощ на учените 2022 г.: