Ангел Спасов от ЦВП „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ангел Спасов е на 33 години и работи като младши изследовател в  Център за върхови постижения „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE), финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Има диплома за  бакалавър в сферата на банковото и застрахователното дело, придобита в Германия, а магистратурата си получава в Шотландия в областта на информационните технологии.

Сегашната му работа се състои в използване на модели и алгоритми от машинното самообучение и компютърното зрение в приложната област на GATE “Градове на бъдещето” и най-вече в пилотния проект за изграждане на цифров двойник на София.

В свободното си време обича да се гмурка и да бъде със семейството си.

Роля в проекта

Неговите задачи в Центъра за върхови постижения „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE), финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, са свързани с автоматичното извличане на информация, най-вече от визуални данни като например многоканални сателитни изображения, орто снимки и различни заснемания със сензори.


РЕКЛАМА:

***

Други разработки

В момента той работи по няколко паралелни задачи, в които се използват различни типове данни. Една от задачите е извличането на обекти от сателитни снимки. Това ще помогне за създаването на по-точен цифров двойник на столицата. 

Също така работи и по сегментирането на покриви или разделянето на един покрив на различни плоскости. Това е важно за изследването на соларния потенциал на сградите.

Друга негова задача е локализирането и категоризирането на повреди на пътната настилка.

Интересни факти

Компютърното зрение навлиза много силно в различни области от нашия живот.  Използват го камерите на нашите телефони. Приложението му ще бъде все по-често в областите, с които ни предстои да живеем в близко бъдеще, например при колите на самоуправление.

Отскоро вече алгоритми от компютърното зрение разпознават с голяма точност, от приблизително 95%, дали някой има или няма корона вирус на базата на рентгенови снимки и това всъщност е резултат, който е по-добър от този на повечето тестове.

Приложение в обществото

В града компютърното зрение може да се прилага по много начини, но може би най-близкия до хората е наблюдение и анализ на транспорта чрез различни типове данни. Много важна част от това е автоматичната идентификация и класификация на повреди по пътната настилка. Това може да става на базата на мобилен апарат, монтиран на колата и правещ снимки по време на движение. От снимките разработеният алгоритъм разбира къде има дупка, какъв тип е тя и изпраща сигнал например на Агенция „Пътна инфраструктура“, която да поправи дупката, или пък го изпраща в онлайн приложение, където всички шофьори могат да гледат в реално време къде има дупки, ремонти, задръствания и др. за да ги избягват.

Очаквания за бъдещето

Ангел Спасов се надява неговите изследвания да намерят приложение още през близките няколко години, като на тяхната база да се взимат по-информирани решения. Идеята за създаване на цифров двойник на София е да даде възможност на институциите да вземат информирани решения, базирани на данни. Същевременно  самите граждани ще могат да се информират по-добре какво се случва в града.

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/