Ако седите до „Curiosity“ ще видите точно това!

Curiosity.jpg

Ако седите до „Curiosity“ ще видите точно това!
Естонецът Андрев Бодров сглобил 407 изображения от две камери на роувъра. Панорамата покрива 90,000 x 45,000 пиксела. Може да видите всеки детайл от повърхността на Марс.

Mars Gigapixel Panorama – Curiosity rover: Martian solar days 136-149 in The World

 

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/Curiosity.jpg


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: