Адаптивна, базирана на доверие, система за електронна оценка за обучение

Въпреки че онлайн образованието е основен стълб на формалното и неформалното обучение, институциите все още не са склонни да залагат на изцяло онлайн образователен модел. Все още се разчита предимно на оценката лице в лице, тъй като онлайн алтернативите нямат заслуженото очаквано социално признание и надеждност. По този начин създаването на система за електронно оценяване, която ще бъде в състояние да предостави ефективно доказателство за самоличността на студентите, авторството в рамките на интегрирането на избрани технологии в текущите учебни дейности по мащабиран и икономически ефективен начин, би било много изгодно.

Проектът TeSLA предоставя на образователните институции адаптивна доверителна система за осигуряване на процесите на електронна оценка в онлайн и смесени среди. Той ще подкрепя както временната, така и окончателната оценка за подобряване на нивото на доверие сред студенти, учители и институции.

Системата ще бъде разработена, като се вземат предвид агенциите за осигуряване на качество в областта на образованието, поверителността, етичните въпроси, образователните и технологичните изисквания в цяла Европа. Той ще следва стандартите за оперативна съвместимост за интегриране в различни системи за учебна среда, предоставяйки мащабирано и адаптивно решение. Системата TeSLA ще бъде разработена за намаляване на настоящите ограничения на времето и физическото пространство в преподаването и обучението, което отваря нови възможности за учащите с физически или умствени увреждания, както и зачитане на социалните и културни различия.

Като се има предвид иновативното действие на проекта, настоящата пропаст в електронното оценяване и нарастващия брой институции, заинтересовани да предлагат онлайн обучение, проектът ще проведе широкомащабни пилотни проекти за оценка и гарантиране на надеждността на системата TeSLA. По естеството на продукта разпространението ще се извършва в училища, висши учебни заведения и центрове за професионално обучение. Ще се разпространява безплатна версия, въпреки че на пазара ще бъде пусната комерсиална премиум версия.

 


РЕКЛАМА:

***

Програма

H2020-EU.2.1.1. – ПРОМИШЛЕНО ЛИДЕРСТВО – Лидерство в иновативните и индустриални технологии – Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

 

Вижте цялата информация за проекта в броя  (безплатно в PDF) >> Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Този брой се реализира с подкрепата на
проекта K-TRIO 4 (Европейска Нощ на
Учените 2020 г.)

В този брой ще намерите над 15 научни проекта финансирани от Европейската комисия с изключително българско участие.
Искаме да покажем, че в България се правят изключителни неща и нивото на научна експертиза е европейско. Разбира се, това е една малка част от научните проекти, в които участват различни български организации. Може да следите интервютата, които пускаме в текст, аудио и видео на български учени, за да разберете още повече за българските участия в европейски проекти.

 

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >>

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: