Сборник 100 лица зад българската наука

СЪДЪРЖАНИЕ

(115 интервюта)

Виктор Сендеров: Мисията, която ме движи е да допринеса за текущата революция в биологията 12
Галя Петрова, доктор по генетика 22
Георги Ников Чалдъков, MD, PhD, FIACS 26
Интервю с Гергана Дончева: Продължавам да вярвам, че няма да пропилеем с лека ръка постигнатото от българските учени 32
Интервю с д-р Деница Згурева: По-голяма свобода на човешкия мозък и дух от тази, която дава науката, няма никъде другаде 37
Гл.ас. д-р Деница Теофанова, главен асистент към Катедра „Биохимия“ в Биологическия факултет на СУ 46
Димитър Й. Стойков, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания 51
Доц. д-р Стоян Везенков, Югозападен Университет „Неофит Рилски“ 54
Илиян Коцев, Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен” 59
Константин Томанов, Лаборатория Макс Ф. Перуц (MFPL) 65
Любен Загорчев, Биологически факултет при Софийски Университет 71
Интервю с проф. Павлина Долашка от Лаборатория „Химия и биофизика на протеини и ензими“, Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия 76
Петър Гайдаров, студент в Кеймбридж, 81
Симеон Кулиш е собственик на Журнал за исторически и археологически изследвания (ЖИАИ) 86
Русин Асенов Коцев, д-р по съвременен български език 90
Цветанка Тенева-Ангелова, асистент в Институт по микробиология „Стефан Ангелов” 93
Владимир Филипов, Музикален бизнес в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в Бизнес факултет на УНСС 101
Интервю с Албена Антонова: Науката е за мечтатели! 105
Албена Йорданова, доцент по биохимия в Медицински факултет на Софийски университет 112
Александър Тернянов, лекар в Каталунския Здравен Институт, в Барселона 120
Алексей Митев, студент по Медицина към МУ София 124
Доц. д-р Анна Ганева, директор на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания 126
Атанас Грозданов, главен асистент към катедра Зоология и антропология на Биологическия факултет на СУ. 129
Интервю с Богдан Димитров, асистент в Института по ядрени изследвания, БАН 135

Божидар Иванов, доцент в Институт по аграрна икономика 143
Доктор Божидар Орешков от Физически Факултет на Софийски Университет 149
Бойко Неов, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания 155
Интервю с Борис Николов: Удовлетворението от работата е предпоставка за успех (не само в науката) 160
Доц. Вихра Баева: Когато душата на една нация е болна, не можем да очакваме финансово благосъстояние 167
Петър Голийски, преподавател в специалност „Арменистика и кавказология“ в СУ 183
д-р инж. Димитър Димитров – защо един млад учен избира да работи и се развива в България? 187
За традициите, науките за духа и мерака в работата – разговор с доц. д-р Веселка Тончева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН 193
Андон Ташуков, Институт за държавата и правото 205
Интервю с проф. Асен Пашов: Важно е работата да разкрива творческите способности на човека 210
Ахинора Балтакова, Геолого-географски факултет, СУ 214
Ваня, университета „Сейнт Андрюс”, Шотландия 219
Господин Божиков, Института за съвременни физически изследвания 222
Димитър Желев, доктор по физическа география и ландшафтна екология 226
Евгени Семков, Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория 231
Елица Петрова, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново 236
Иво Анев, доктор по икономика и управление (туризъм) в УНСС. 242
Пламен Физиев, доктор на физико-математичните науки 245
Любов Костова, директор на Британски съвет България. 251
Интервю с Теодор Борисов: Вложените през годините усилия не са се оказали напразни 259
Тодор Гюров, Институт по информационни и комуникационни технологии 265
Динко Атанасов защитава успешно своята докторантура в Университета „Рупрехт-Карлс“, Хайделберг (Германия) 273
Интервю с доц. Добринка Парушева 277
Евгени Овчаров, , ръководител на катедра Астрономия към СУ 285
Елица Попова, Биологическия факултет към Софийски Университет 290
Здравко Минчев, докторант към Катедрата по български език във Филологическия факултет на ПУ 295

Ивайло Кънев Дедов, доцент към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките, БАН. 299
проф. дн. Йорданка Александрова Иванова, пенсионирана през 2013 г. в Института по механика, БАН 301
Катя Грозева Исса, Университет по архитектура, строителство и геодезия 304
Милен Богданов, Факултет по химия и фармация към Софийски университет 308
Недялка Аценова: Исках да стана астроном 314
Регина Койчева, Института за литература при БАН 316
Доц. д-р Росица Давидова, Преподавателската професия – мисия или предизвикателство 320
Стефка Венкова, музиколог 325
Траянка Григорова, докторант към ИИНЧ БАН 330
Хелиана Дундарова, „Екология на съобществата и консервационна биология“ на ИБЕИ-БАН 333
Като котката на Шрьодингер – едновременно в две състояния – интервю с Христина Христова 338
Александър Димитров Иванов, Бургаски Свободен Университет 344
Александър Стоянов, създател и главен редактор на електронното списание „Военна История“, съосновател на „Клуб Военна История“ 349
Аспарух Камбуров, катедра „Маркшайдерство и геодезия“ към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 352
Виктория Недева-Атанасова, Институт за изследване на населението и човека – БАН 358
Владимир Бозуков, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН 361
Български учен от Ludwig Cancer Research 367
Калина Николова-Ганева, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН 372
Миглена Иванова, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН 375
Милена Райчева, археолог 381
Интервю с Миряна Янакиева, доктор по теория на литературата 381
Митко И. Димитров, Член-кореспондент на БАНИ 390
Интервю с Михаела Младенова: Сърцето знае най-добре 392
Михаил Тодоров, професор по математическо моделиране 395
Гавраил Гавраилов, Приложна и институционална оциология – ПУ 399
Доц. Диана Златанова – зоолог, занимаващ се с гръбначни животни, основно бозайници 402
Кристина Ваклинова, „Макс Планк“ за физика на твърдите тела в Щутгарт, Германия 408
Доцент д-р Любка Танчева: „Науката е красива, ако я обичаш!“ 411
Милан Рашевски, Институт по механика към БАН 418
Проф. Николай К. Витанов, Института по механика на Българската академия на науките 422
Проф. д-р Пламен Павлов, историк, водещ на телевизионното предаване „Час по България“ 426
Проф. Искра Белева, Институт за икономически изследвания при БАН 429
Проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова: Науката никога не остарява 432
Интервю с Иван Дюлгеров, арабист и преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 437
Мариана Шопова, докторантура в Института за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика в БАН 443
Румяна Хаджийска – “ Анализирам данните от сблъсъците на Големия адронен колайдер (LHC) в ЦЕРН“ 448
Емилия Вачева, херпетолог 456
Иван Петров, Медицинския университет, гр. Пловдив 462
Иванка Цачева, доцент по молекулярна биология 465
Интервю с д-р Кирил Василев: Най-важна е личната мотивация на всеки изследовател 472
Лъчезар П.Томов, Нов Български Университет 475
Майя Стойнева-Гертнер, Катедрата по ботаника в СУ 480
Интервю с доц. Марин Рогожеров от Института по Органична Химия с Център по Фитохимия, БАН 487
Младен Савов, Института по математика и информатика на БАН 490
Наско Стаменов, Факултет по Химия и Фармация, СУ 493
Призванието да правиш „безсмислена наука“ в България 496
Проф. д-р Павел Христов Зехтинджиев, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН 505
Петър Нефтелимов: Бизнесът и науката – ръка за ръка 510
Пламена Желева, в „Биовет”-Ботевград 515
Ралица Зидарова, носител на Наградата на Л’Ореал и ЮНЕСКО “За жените в науката” и участник в пет експедиции в Антарктика 519
С принос за цялото човечество, с България в сърцето… 531
Светослав Димов, „Биохимия и микробиология“ 539
Сонер Ахмед, Института по балканистика с Център по тракология, БАН 545
Стоян Мишев, Института за Съвременни Физически Изследвания 547
Христо Каменов, Учител в СУ „Отец Паисий“ 550
Христо Пимпирев, Директор на Българския антарктически институт и Националния център за полярни изследвания към СУ „Св. Климент Охридски”. 555
Яна Ненчева, хоби ми е да съм докторант във Физическия факултет при СУ 560
Интервю с българския студент, открил нов вирус в почвата: Виктор Евтимов 565
Ивайло Рангелов и признанието му да помага на хората да сбъднат най-съкровената си мечта да имат дете 569
Калин Василев и пътят му към създаване на култура на медицинска и здравословна превенция 573
Никола Калудов – „Патентовал съм две научни открития, които са лицензирани от фармацевтични компании 578
Олга Антонова: Интересът към генетиката сред младите хора е огромен! 582
Българският професор в Принстън: Науката няма граници и единственият начин да си добър е да си информиран за последните тенденции 585