Жирафите са изправени пред „тихо изчезване“ с намаляването на популациите им

Комбинация от фактори е довела до спад в популациите на жирафите в много части на Африка.

Драстичен спад в популациите на жирафите през последните 30 години доведе до класифициране на най-високите бозайници в света като застрашени от изчезване.

Според Международния съюз за защита на природата (IUCN) броят им е намалял от около 155 000 през 1985 г. до 97 000 през 2015 г.

Броят на емблематичните животни намалява поради загуба на местообитание, бракониерство и граждански вълнения в много части на Африка.

Някои популации се разрастват, главно в южните части на континента.

Досега статусът на жирафите по отношение на запазване на вида беше смятан за „необезпокоителен“ от Международния съюз за защита на природата (МСЗП).

Въпреки това в последното им глобално издание на Червената книга на застрашените видове жирафите са класифицирани като „уязвим“ вид, което означава, че за последните три поколения популациите им са намалели с повече от 30%.

Според д-р Julian Fennessy, който е съпредседател на групата от експерти, занимаваща се с жирафите в МСЗП, видът е подложен на „тихо изчезване”.

„Ако отидете на сафари, жирафите са навсякъде”, каза той пред BBC News.

„Макар че има голяма загриженост по отношение на слоновете и носорозите, жирафите не бяха в центъра на вниманието до момента, но за съжаление, техният брой спада и ние бяхме шокирани, че популациите им са намалели толкова много за толкова кратко време.”

Бързият растеж на населението води до разрастване на земеделието и други форми на развитие, което е довело до фрагментиране на ареала на жирафите в много части на Африка. Но гражданските размирици в някои части на континента също са взели своите жертви.

Любопитството на жирафите ги превръща в по-лесна цел за ловци и въоръжени банди.

„В районите, разтърсени от военни конфликти, в северната част на Кения, Сомалия и Етиопия в граничния район с Южен Судан, по същество жирафите са храна за воюващите – те са големи и изключително любопитни животни, с които могат да се нахранят много хора”, казва д-р Fennessy.

Проучване от последните месеци сочи, че жирафите са всъщност четири различни вида, но в тази актуализация на Червената книга МСЗП се придържа към традиционната дефиниция за един вид с девет подвида.

От тях пет бележат спад на популациите, един поддържа същото ниво, а три са се увеличили. Различните резултати изглежда са силно обвързани с местоположението.

„Що се отнася до южните части на Африка броят на жирафите се е увеличил от два до три пъти през последните три десетилетия”, казва д-р Fennessy.

„Но в източните части на Африка броят им е намалял драстично, понякога до 95%, какъвто е случаят с нубийския жираф и то само за последните три десетилетия.”

Има решение

Докато учените смятат, че някои местни популации може би няма да оцелеят, те са оптимисти, че в дългосрочен план бъдещето на тези високи същества може да бъде подсигурено.

Успехът в запазването на броя на жирафите в Южна Африка има много общо с управлението на

Ако обичате жирафите и Българска Наука, щракнете върху снимката. :)
Ако обичате жирафите и Българска Наука, щракнете върху снимката. 🙂

дивечовите паркове за туристи, казват експерти, които вярват, че допълнителното внимание, което ще привлече включването на жирафите в списъка на МСЗП, ще бъде от полза за вида.

„Южна Африка е един добър пример за това как може да се управлява дивата природа. Наблюдава се голямо придвижване на животните между различните защитени зони, сценарият тук е доста по-различен, отколкото в останалата част на Африка”, казва Chris Ransom от Зоологическото дружество в Лондон.

„Мисля, че жирафите могат да оцелеят с правилните усилията за запазване на вида и ние можем да им осигурим живот в дивата природа. Има много случаи на успех в опазването на животинските видове. Жирафите могат да бъдат един от тях.”

Най-новото издание на Червената книга на МСЗП съдържа общо над 85 000 вида, като повече от 24 000 са класифицирани като застрашени от изчезване. Добавени са над 700 новооткрити видове птици, като 11% от тях са на ръба на оцеляването.

Една от птиците – орехчето от вида Thryophilus sernai, е класифицирана като „застрашен“ вид, тъй като повече от половината от нейния хабитат в Колумбия може да бъде унищожена от предстоящо построяване на язовирна стена.

Видове нашественици на островите също се възприемат като заплаха за много птици, включително тръстиковото шаварче от вида Acrocephalus yamashinae, както и Himatione fraithii.

Оризарката вече е класифицирана като уязвим вид в Червената книга.

Изданието включва и първата оценка на земеделски култури, включително див овес, ечемик, манго и други диви растения.

„Много видове изчезват дори преди да сме успели да ги опишем”, казва генералният директор на МСЗП Inger Andersen. „Тази актуализация на Червената книга показва, че мащабът на кризата на глобалното изчезване на видовете може би е дори по-голям, отколкото си мислехме.”

Превод: Цветелина Христова

Източник: BBC