Жени в професиите

В периода на Старото царство в Египет (около 3500 – около 2500 г. пр. Хр.) жените имали почти същите възможности за кариера като мъжете. Единственото поприще, което не било открито за тях, било съдийството.


Европейска нощ на учените 2022 г.: