Земноводни, (звуци на животни)

 

 Дървесна жаба – Hyla regilla  
Голяма крастава жаба ( Bufo bufo )  
Жаба на Лесон (Rana lessonae)
Червенокоремна бумка (Bombina bombina)
Пуерториканска жаба – Eleutherodactylus coqui
Петнист червен ( ягодов ) дърволаз ( Oophaga (Dendrobates) pumilio )

Зърнист дърволаз ( Oophaga granulifera )
Ameerega altamazonica
Ameerega flavopicta  
  Excidobates captivus
Excidobates mysteriosus
  Ranitomeya claudiae
Двуцветен листолаз ( Phyllobates bicolor )


Европейска нощ на учените 2022 г.: