Зейнеб Ахмед от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Зейнеб Ахмед Ахмед е докторантка в Университета „Проф. Д-р Атанас Златаров“ в задочна форма. Работи от 14 години в пречиствателна станция за производствени и отпадъчни води. Нейното поле на изява е приложението на анаеробните процеси при пречистването на силно замърсени индустриални отпадъчни води.

В момента е изследовател в Центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, работата по който ѝ помага да се усъвършенства, да научи повече неща в тази сфера и да може да ги прилага в практиката.
В свободното си време много обича да ходи на планина.

Настояща работа

Фокусът на работата ѝ е подобряването на анаеробните процеси за пречистване на отпадните води. По принцип анаеробното пречистване намалява високите концентрации на замърсяване до по-ниски, но не достатъчно, за да отговаря така пречистената вода на приетите стандарти за заустването ѝ в повърхностни течащи води. Това налага още едно допълнително преработване на отпадната вода, което вече е аеробно (с кислород). След тази комбинирана преработка отпадните води вече са безопасни и могат да бъдат пуснати обратно в природата.


РЕКЛАМА:

***

Интересен факт

Любопитното при този вид пречистване на отпадъчни води е, че при самия процес на пречистване се получава метан, който впоследствие може да бъде използван за отопление или за генериране на енергия в зависимост от получените количества.

Приложение в индустрията

В България вече има заводи с анаеробни реактори, които да осъществяват мащабно пречистване на отпадни води. Така пречистените отпадъчни води могат да бъдат приложени в различни сфери на индустрията като производството на спирт, дестилати и др. 

 

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: