Затоплящият се климат оказва натиск върху вече намаляващото биоразнообразие