Застрашен вид пор е клониран от образец, замразен преди 30 години