Защо е важна науката в България. Част 3

 Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към БАН имат доста интересен проект, който помага на незрящи да „виждат“ картини.

Чрез 3D принтер се правят обекти, които пресъздават картини и ги карат да оживеят. По този начин незрящите могат да “разгледат” с ръце фигурите и да придобият представа какво е изобразено на картината или гоблена, който може да е с вековна история.

Институтът притежава добра техника, която може да послужи както за научни експерименти, така и да създава продукцияв този случай за изложби, музеи и галерии.

Вижте видеото на д-р Николай Стоименов, който говори за начина на изработка на фигурите:

https://www.youtube.com/watch?v=xeBmfWsJ3sI


РЕКЛАМА:

***

Също така ИИКТ има спечелен проект по Фонд научни изследвания, който се казва „3D дигитализация на обекти от националното културно-историческо наследство“. В него са разработени методи за създаване начин да се пресъздадат картини за хора със затруднено виждане.

„Основната насоченост на проекта е към хора в неравностойно положение – слабо виждащи и незрящи. Тук 3D дигитализацията е с цел възприемане чрез докосване с пръсти. По този начин цяла категория потребители ще могат да „видят“, „възприемат“ и „разберат“ съдържанието на една област на човешкото знание, от което са били лишени досега, поради неравностойното си положение.

Научните изследвания и разработки по проекта предлагат две форми на 3D дигитализация на обекти от националната културно-историческо наследство, включително за хора с увредено зрение (слабо виждащи или незрящи):

  1. Графичен Брайлов екран за хора с увредено зрение.
  2. Графични тактилни плочки за незрящи.“


Това, което мен ме впечатли и искам да ви разкажа е създаването на Брайлова картина „Васил Левски при залавянето му в Къкринското ханче“. Чрез сканиране на 2D обекта (картината) се прави негов 3D модел на различни нива. Всички фигури се очертават с контури и са повдигнати или целите фигури са плътни и отново повдигнати. 


Така се редуват плътна фигура после контур, после пак плътна фигура и т.н. Човек с увредено зрение може да разбере какво съдържа самата картина. Освен това, на всяка картина има Брайлов символ, който е първата буква от името на фигурата. Левски, турчин, ханче и т.н. Под картината има по-голямо обяснение пак на Брайл.

В Софийска галерия вече има картини направени по този начин от учените.

Повече за проекта и научния метод може да видите в това видео:

 

Тук може да видите и репортаж на БНТ по темата:

https://www.bnt.bg/bg/a/ucheni-ot-ban-szdavat-kartini-dostpni-za-khora-s-narusheno-zrenie 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: