Защо не знаем кои лекарства са безопасни при кърмене?

Credit: UNICEF Ukraine, flickr (CC BY 2.0)
Credit: UNICEF Ukraine, flickr (CC BY 2.0)

Безопасната употреба на медикаменти по време на кърмене не е лесна област за изучаване, но родителите заслужават да получат по-добра информация за ползите и рисковете.

Когато Janet Woodcock започнала да практикува лекарската си професия, преди около 40 години, тя бързо осъзнала, че обучението ѝ не е достатъчно, за да знае как да се справи с често срещана дилема. Майките били окуражавани да кърмят бебетата си, но безопасно ли е това, ако междувременно приемат лекарства? „Никога не ми беше казвана и дума за това” – казва Woodcock, която сега оглавява Центъра за оценка и изследване на лекарствата към Агенцията за контрол на храните и лекарствата (FDA) на САЩ…

Прочетете целия материал във втория брой на новото списание „Българска наука и медицина“: http://medicina.nauka.bg/category/broij2


Европейска нощ на учените 2022 г.: