Зараждане на съсловните организации в здравеопазването – Място и роля в профсъюзното движение в България (1877-1944)