ЗАПОЧНА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА XXV КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО АНАТОМИЧНО ДРУЖЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

В периода от 28 до 30 май 2021г. в Телекомуникационния ендоскопски център (ТЕЛЕЦ) на Медицински университет – Плевен ще се проведе XXV Конгрес на българското анатомично дружество с международно участие, чиято регистрацията започва на 15 декември 2020г. 

Традиционният научен форум се организира на всеки две години, като домакин на предстоящият конгрес е катедрата по „Анатомия, хистология, цитология и биология“ на МУ-Плевен. Още в ранните етапи на организация, потвърждение за участие е получено от утвърдени в своите области специалисти от Великобритания, Япония, Нидерландия и Германия. 

Участниците ще имат възможност да се изявят с орални презентации и електронни постери, както присъствено, така и чрез онлайн връзка. Направленията, в които могат да бъдат подавани резюмета за участие са клинична и хирургична анатомия, анатомични вариации, невроанатомия, антропология и клетъчна биология. Резюметата трябва да бъдат съобразени с изискванията на научната комисия, публикувани на уеб сайта на МУ-Плевен. Официалният език на конференцията е английски, припомнят организаторите.


РЕКЛАМА:

***

Сроковете за регистрация са:

Начало на регистрация: 15 декември 2020 г.

Край на регистрация: 15 март 2021 г.

За повече информация:

http://www.mu-pleven.bg/ncbas

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: