Запитване от МОН за „Хоризонт Европа” (2021 – 2027 г.).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката провежда обществени консултации във връзка с бъдещата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа” (2021 – 2027 г.).

В момента се подготвят параметрите и съдържанието на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, която ще оформи бъдещето на европейските научни изследвания и иновации за периода 2021-2027 година. „Хоризонт Европа“ ще предостави възможност за финансиране на европейски научни изследвания и иновации, които да решат най-големите обществени предизвикателства и да подпомогнат устойчивото развитие на европейската икономика и конкурентоспособност.

Правителството на Република България се стреми да идентифицира темите, които ще бъдат важни за българското общество и научноизследователските и бизнес организации в следващите години, така че да може да повлияем върху проектирането на „Хоризонт Европа“ и да гарантираме, че приоритетите за бъдещето на България и Европа са включени като теми и възможности. Каним Ви да вземете участие в обществената консултация и да изразите становище относно научноизследователските дейности, дейностите за координация и подкрепа, както и иновационните дейности, подкрепяни от Европейската комисия. Резултатите от тази консултация ще бъдат включени в подготвяните позиции на Република България по „Хоризонт Европа“.

За да изразите Вашето мнение, моля проследете този линк към онлайн анкетата. Попълването на онлайн въпросника отнема между 15 и 20 минути. Ако сметнете за подходящо, в края на анкетата можете да приложите документ с коментари и препоръки, които да вземем предвид при изготвяне на  позицията на Република България за „Хоризонт Европа“. Данните ще бъдат анализирани в цялостен вид, а индивидуалната информация ще бъде защитена в съгласие със Закона за защита на личните данни.

Анкетата може да бъде попълвана и чрез сайта на РП „Хоризонт 2020“-  от тук .


РЕКЛАМА:

***

Онлайн анкета: тук.