За ратификация е предложено споразумението с европейската космическа агенция

photo_ESA.jpg

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното през април т. г. Споразумение за европейска кооперираща държава между българското правителство и Европейската космическа агенция.

Европейската космическа агенция е междуправителствена организация, която реализира космическата политика на ЕС. В дейността й участват още Швейцария, Норвегия, Канада, а редица страни водят преговори за бъдещо участие.

Присъединяването на страната ни към дейността на агенцията ще осигури достъп на българските предприятия и научни организации до проекти за разработване и внедряване на високотехнологични продукти и услуги. Споразумението ще стимулира развитието на иновативните малки и средни предприятия и тяхната конкурентоспособност. То ще насърчи създаването на нови работни места във високотехнологични сектори на индустрията и услугите.


Европейска нощ на учените 2022 г.: