Южна Африка иска да предотврати спадa в броя на своите учени

ASADI-Brand-rev.jpg
Южна Африка иска да предотврати спадa в броя на своите учени

Броят на научните изследвания, извършвани от учени, работещи за правителството, за академичните среди, за индустрията и за нестопанския сектор в Южна Африка е намалял в периода между 2008 и 2009 г., след като преди половин десетилетие се бе увеличил, според доклад на правителството на Южна Африка. Спадът е сред изследователите в следните научни области: природните науки, математиката, инженерните науки и технологиите. Южноамериканското правителство се ангажира с увеличаване на броя на изследователи в Южна Африка, и за целта ще създаде нови работни места за изследователи и специализирани центрове за насърчаване на учените да останат или да идват в Южна Африка. Правителството се надява да увеличи броя на стажантите в трудоспособна възраст, както и да бъдат привлечени чуждестранни учени чрез обмен на научни работници между Южна Африка и Европейския съюз.

Превел: Неделин Бояджиев
http://www.nature.com/naturejobs/2010/100923/full/nj7314-491a.html


Европейска нощ на учените 2022 г.: