Южна Африка изглежда е изиграла важна роля за еволюцията на хоминидите преди 2 милиона години