Южна Африка иска да забрани използването на защитени диви животни в туризма

Разходките с хищници или слонове, ездата на диви животни и взаимодействието с техните малки вече не са приемливи практики в Южна Африка, според решение на Южноафриканската туристическа асоциация (SATSA).

Насоките на SATSA, които са резултат от дългогодишни изследвания в тази област, са насочени към подпомагане на доставчиците на туристически продукти и на самите туристи да направят етичен избор.

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.”Българска наука”.

Виж повече за Абонамента тук.


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: