Яна Мерсинкова от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Яна Мерсинкова е изследовател в проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ и докторант в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Катедра „Химични технологии“. Дисертацията ѝ е на тема „Поведение на биоелектрохимичните системи“. 

В свободното си време обича разходките, да чете книги и да ходи на плаж.

Работа по проекта

Пречистването на водите е важно не само с отстраняването на замърсителите от водата, но и използването им след това като източник за генериране на енергия. Това осигурява един затворен цикъл, при който отпадъците се утилизират в нещо нужно и полезно, с което постигаме устойчивост.


РЕКЛАМА:

***

Интересен факт

Микроорганизмите могат да пречистват водата от замърсители, а след това и да генерират ток. Биоелектрохимичните системи пречистват водата и използват органичните замърсители в нея като субстрат, който чрез метаболизма на микроорганизмите се превръща в електрически ток.

Ползи за обществото

Пренасяйки тази технология в ежедневието, тя може да се използва за малки обекти, каквото е едно домакинство, за пречистване на отпадъчната вода и използване на добитото от процеса електричество за домакински цели. А може, разбира се, да бъде прилагана и на много други места, дори и в космоса, тъй като в космическите апарати също има отпадна вода, съответно и нужда от нейното пречистване.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: