Проект на Института по роботика,БАН изследва взаимодействието човек-робот

CybSPEED обучение за децата, роботите, изкуството и човешкия мозък.

Първото обучение по проекта на Института по роботика – БАН „Кибер-физични системи за педагогическа рехабилитация в специалното образование“ (CybSPEED: Cyber-Physical Systems for Pedagogical Rehabilitation in Special Education) ще се състои от 30 март до 3 април 2018 г. в Дом на учения – БАН (бул. “Шипченски проход” 50). Хуманоидният робот на Института по роботика Роберта ще представи приветствие към присъстващите на 2 април.

Проектът е в рамките на програмата „Мария Склодовска Кюри” към „Хоризонт 2020” – Изследоватателски и иновационен обмен на персонал (RISE – Research and Innovation Staff Exchange – 2017). Чрез CybSPEED ще се реализират и изследват множество сценарии на взаимодействието човек-робот, включващи игри, педагогически задачи и сценично поведение, в които деца и възрастни ще развиват способности, които в стандартни ситуации са проблем за тях. Комплексните изследвания ще се провеждат в интердисциплинарна и интер-секторна мрежа от организации от България, Испания, Франция, Гърция, Чили, Мароко и Япония.

Концепцията на проекта е, че роботите – независимо дали хуманоидни или абстрактни – играят социализираща роля и могат да са успешни асистенти на педагозите. Те биха извършвали рутинни и уморителни дейности, позволяващи на педагога да се фокусира върху индивидуална работа с децата и развитието на техния талант. Театърът като изкуство може да инспирира развитието на роботиката както технологично, така и естетично.


РЕКЛАМА:

***

На 30 и 31 март лектор ще бъде клиничният психолог Кристина Дардани от Университета в Бристъл, Великобритания. Тя има дългогодишен опит с работа с деца от аутистичния спектър, както и изследователска дейност, свързана с използването на роботи в клинични условия за подобряване на комуникативните умения на децата.

От 1 до 3 април лектор ще е проф. Хироаки Уагатсума от Университета на Кюшу, Факултет по науки за живота и системно инженерство, който е  партньор в проекта. Той ще говори по темите за създаване на антропоморфни роботи, моделиране на процеси, протичащи в мозъка на човека, които могат да инспирират създаването на нов тип роботи и методи за регистрация и анализ на когнитивни процеси, когато наблюдаваме или общуваме с роботите.

На 2 април, от 10.00 часа, Роберта – хуманоидният робот на Института по роботика – ще представи приветствие към присъстващите. То е създадено и програмирано от докторант Лейре Озаета от Университета в Страната на баските, която е на специализация в Института.

Повече за проекта вижте на http://www.bas.bg/взаимодействието-човек-робот-изслед/


Европейска нощ на учените 2022 г.: