Второ поколение на оцелели от Холокоста страдат по-тежко от шизофрения

Резултатите от ново проучване на Университета на Хайфа показват, че няма разлика в риска от развитие на шизофрения при второ поколение оцелели от Холокоста и хората, чиито родители не са били засегнати от него. Но изследване на различни подгрупи показало, че хората от второ поколение оцелели, чиито родители са били бебета по време на Холокоста, са изложени на повишен риск от по-тежко протичане на психиатричното заболяване. „Вероятно това е пренесено от семейната среда върху детето“ – коментира проф. Stephen Levine, водещ автор на проучването.

Credit: Bundesarchiv, Bild 183-N0827-318 (CC-BY-SA 3.0)
Credit: Bundesarchiv, Bild 183-N0827-318 (CC-BY-SA 3.0)

Изследването е проведено от проф. Stephen Levine и проф. Itzhak Levav от Катедрата по обществено психично здраве към Университета на Хайфа, заедно с Inna Pugachova, Rinat Yoffe и Yifat Becher от Министерството на здравеопазването. Проучването се основава на информация за 1 233 души, които имигрирали в Израел през 1966, и било възможно благодарение на сътрудничеството с Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването, със средства от фондация Israel Science Foundation, и е публикувано в Schizophrenia Research. Изследването включило хора, които лично са преживели Холокоста, докато групата за сравнение била съставена от хора, които са имигрирали в Израел преди Холокостът да е започнал в страната, от която идват. Всички хора от второ поколение били родени между 1948 и 1989 и били проследени през 2014, за да се установи дали страдат от шизофрения.

Въпросът за влиянието на Холокоста върху второто поколение оцелели е обект на спорове сред учените. Клиничните проучвания са установили, че травмите повишават психопатологията при поколението на оцелели от Холокоста, докато изследвания сред обществото не са открили подобен ефект сред възрастните, както отбелязват Levav и сътрудници в две много големи представителни извадки в Израел.

Credit: Bundesarchiv, Bild 101I-179-1575-08; Wetzel (CC-BY-SA 3.0)
Credit: Bundesarchiv, Bild 101I-179-1575-08; Wetzel (CC-BY-SA 3.0)

Учените искали да установят дали преживяването на Холокоста от родителите е свързано с шизофрения във второто поколение на оцелелите. Добрите новини са, че връзката не била значима.

Но по-специфично изследване показало, че поколението на майки, които са преживели Холокоста единствено в утробата на своите майки, били изложени на 1,7 пъти по-голям риск от по-тежко протичане на шизофренията. Аналогично, поколението на майки, които преживели Холокоста в утробата на своите майки, а и след раждането си, били подложени на 1,5 пъти по-висок риск от тежко протичане на психиатричното заболяване, в сравнение с тези, които не са били изложени на събитието. Същите зависимости били наблюдавани и при бащите.


РЕКЛАМА:

***

Всичко това предполага, че е намесен епигенетичен механизъм – произтичащ от влиянието на средата върху начина, по който се експресират гените. Откритията дават информация на тези, които изготвят здравните политики за това какво може да се случва с бежанци, които са пострадали от крайна жестокост, но и допълва вече установените резултати относно трансгенерационния (от поколение на поколение) трансфер на ефектите от глада и стреса в ранните етапи от живота на родителите.

Източник: Университет на Хайфа.


Европейска нощ на учените 2022 г.: