ВСУ „Черноризец Храбър” приема кандидат-студенти с оценки от матурите

ВСУ „Черноризец Храбър” приема
кандидат-студенти с оценки от матурите

Висшето училище предлага обучение в 19 бакалавърски програми, като дипломата за завършено висше образование се признава в цяла Европа

Общо 19 специалности за обучение на бакалаври предлага Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” за новата учебна година, като за 13 от тях ще се приемат кандидати и с оценки от матурите.

С положен държавен зрелостен изпит по български език и литература, математика, география и икономика, химия и опазване на околната среда, философски цикъл, история и цивилизация, физика и астрономия, биология и здравно образование и 6 чужди езика – английски, руски, немски, испански, френски и италиански, може да се кандидатства за 10 специалности, които се изучават в университета. Това са: Психология, Международни отношения, Бизнес администрация и мениджмънт, Публична администрация и мениджмънт, Международни икономически отношения, Финанси и счетоводство, Международен маркетинг, Бизнес икономика, Защита на националната сигурност и Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, съобщиха от висшето училище. Специалностите са акредитирани в Юридическия факултет и във Факултета по международна икономика и администрация, където приемът е както с оценки от матурите, така и с положен изпит в университета.

Специфични изисквания има само за 3 бакалавърски програми, подчертаха от университета. Класирането за „Информатика”, например, ще е с матура само по математика, а за специалностите – „Строителство на сгради и съоръжения” и „Пожарна безопасност и защита на населението”, важат оценките от зрелостните изпити по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и философски цикъл.


РЕКЛАМА:

***

Факултетът, който няма да приема с оценки от матурите, е Архитектурният, където се изучават специалностите „Архитектура”, единствената в страната – „Дизайн за архитектурна среда”, и новоразкритата за тази година – „Графичен дизайн”.

Държавният зрелостен изпит няма да се признава и за „Хореография” и „Мода и мениджмънт в модата”, които са акредитирани в Катедра „Изкуства”. Причината за това е, че състезателният бал за тях се формира на база практически изпит, събеседване с комисия и потфолио на кандидата, заявиха от висшето училище. Матурите няма да важат и за „Право”, добавиха оттам.

Лятната сесия за прием във ВСУ „Черноризец Храбър” ще е от 11 до 25 юни, като изпитите са практически задачи, по предмети, тестове, писане на есе на обществено значима тема, он-лайн конкурси и събеседване с комисия в зависимост от избраната специалност.

Варненският свободен университет предлага обучение в бакалавърски програми в редовна, задочна и дистанционна форма. Приемът в тях е отворен до 30 септември, като дипломата за завършено висше образование се признава в цяла Европа.


Европейска нощ на учените 2022 г.: