Всичко, създадено от човека на Земята, тежи 30 трилиона тона

ESA
ESA

Чуй статията:

 

Човечеството е създало 30 трилиона тона боклук по време на модерното си съществуване. Целият този боклук си има геологично название: техносфера, която се дели на градска, селска, подземна, морска и въздушна област.

Целта на изследване, публикувано тази седмица в The Anthropocene Review, била да определи мащабите и разнообразието на всичко това. Проучването е изисквало много изчисления и известна доза хипотетична палеонтология. Само въздушната техносфера, например, съдържа почти един трилион тона въглероден диоксид, създаден от човешката дейност. Но те не се ограничили до това. Нарекли всеки обект, например мобилен телефон – технофосил.

Вземете предвид мобилните телефони: 6,8 милиарда от тях са произведени, а те могат да се разпределят и на техновидове, като iPhone или Samsung. (А те от своя страна могат да се поделят и на модели.) Използвайки този и подобни примери, учените счели, че категоризирането на всичко би изисквало милиарди класификации. Те признават, че това число е доста относително, но начинанието е много сериозно. Учените дори подозират, че то е „по-голямо от броя на живите организми на земята”, което си е завладяваща мисъл…


РЕКЛАМА:

***

Превод: Росица Ташкова

Източник: Science


Европейска нощ на учените 2022 г.: