Време и видеообраз. Трансформация на времето в дигиталното видеоизкуство

Vreme i videoobraz.jpg

 Време и видеообраз. Трансформация на времето в дигиталното видеоизкуство

 

Васил Марков

 http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/Vreme%20i%20videoobraz.jpg

Книгата е посветена на проблема за времето във видеоизкуството, една от най-значимите и безспорно комплексни артистични форми, която е добре позната и утвърдена в България. Проследени са генеалогията на видеоизкуството и връзките му с телевизията и киното; предприет е опит за концептуализиране на дигиталните технологии и обосноваване на една естетика на дигиталния образ; предложен е критически анализ на конкретни произведения от гледна точка на времевия им аспект. Книгата съдържа и по-общи наблюдения върху съвременната аудио-визуална култура и динамиката на нейните процеси. Приложената анкета с водещи български видеоартисти дава ценен поглед върху състоянието на тази художествена практика у нас. Изследването е с интердисциплинарен характер и представлява интерес както за изкуствоведи, киноведи и културолози, така и за по-широк кръг читатели.


РЕКЛАМА:

***

  Първо издание

 ISBN 978-954-322-495-1

 175 стр.

 Цена 13.00


Купи: http://aph.bas.bg/www/book.php?l=b&id=974


Европейска нощ на учените 2022 г.: