Връзката между бизнес и обучение и как тя запазва живи българските традиции в текстилния бранш

Времената се менят бързо, а структурата на обществото такова каквото го познаваме вече не работи в наш интерес. Образователните системи в световен мащаб се реформират. Меките умения и практическите знания започват да изместват теоретичните такива. Много от западноевропейските училища и университети, вече осъзнали това, се обръщат именно към прилагането не теорията на практика. В част от учебните заведения в Нидерландия например изпадат теоретичните изпити, а на практическите се гледа като на лакмуса, който да индикира дали познанията са усвоени.

За щастие и ние в България започваме да осъзнаваме важността на това да образоваме децата си по начин полезен за тях, така че да успеем да им дадем възможността да вземат информирани решение относно своето бъдеще.

Как се случва това ли? Именно с прилагане на теорията на практика. И в България има компании и дейци, отворени към това безвъзмездно да помагат при реализацията на учениците и у нас, като им дават възможност да се запознават с процесите на работа от близо чрез дни на отворените врати и стажове, съобразени с индивидуалните програми на училищата. Една от тях е именно Васка Бакларова – генерален мениджър на една от най-модернизираните фабрики за производство на спортни облекла на българския, а и на европейския пазар –  ВИОМОДА. Там, учениците от пловдивското училище „Ана Май“ имат възможността да се възползват от добрия машинен парк, както и да научат повече за тънкостите в бранша през последните три години.

Пловдивското училище „Ана Май“ набляга именно на наблюдателни посещения, за да могат учениците да разберат в детайли за самия бранш и следователно логично да изберат реализацията си и кандидатстудентските изпити. Другото важно е да правят практика в съответни предприятия и да се учат от реалния процес в добре установени на пазара компании като тази на Васка Бакларова, която твърди, че въпреки дълбоките традиции на България в текстилния бранш, сякаш той става все по-непопулярен сред младите хора.


РЕКЛАМА:

***

Причините често се дължат на некоректността на работодателите и лошия имидж на бранша. За да се промени това, компаниите спешно трябва да започнат да подобряват условията, които предлагат, за да са равни на европейските. Освен това, има и училища, които не разполагат с подходящото оборудване, а то е важно не само за работата и учебния процес, а и за вдъхновението на децата. За жалост, някои училища не разполагат с необходимата база, за да проведат държавните си изпити, а и не само. „По този начин се създава коренно различна представа за това какво може да предложи бранша“, добавя г-жа Бакларова.

Именно поради тази причина, управляващият мениджър решава да започне съвместна работа  с училища на местно ниво. Идеята на тези инициативи е учениците да придобият ясна представа за бранша и неговите клонове, в които те могат да се развиват, тъй като за жалост училищата нямат възможността да предоставят достатъчно добри и модерни условия за децата. Голяма част от учениците са изявили желание да останат дори и в летните месеци, за да придобият още по-голямо познанство върху процеса на работа.

Всъщност връзката между бизнес и обучение е ключова при развитието на икономиката на една държава. На запад специалностите, предлагани в университетите, зависят главно от нуждите на бизнеса, на големите компании и корпорации, които са бъдещите работодатели на кадрите, подавани от университетите. Точно за това е и важно такива практики да се интегрират все повече и у нас. За щастие има бизнеси, които са готови да подадат ръка на младите във всяко едно отношение, за да може да придобият ясна представа за бранша, като по този начин се запазят и българските текстилни традиции.


Европейска нощ на учените 2022 г.: