„Войната се завръща“, Анри Пози


Сп. Българска Наука, брой 161:

***

 

Attached Image

Анри Пози
Войната се завръща

Анри Пози е може би един от първите европейци усетили надвисналата опасност над световния мир след края на Великата война (тогава все още не са знаели, че ще има Втора – още по-грандиозна и разрушителна), породена от бруталната и репресивна политика на победителите към победените. Един от хората осъзнали, че Версайския мирен договор всъщност представлява сключване на временно примирие за не повече от двадесет години. Как авторът стига до този извод? Просто се разхожда из Източна Европа и вижда с очите си положението там. Страните от тъй наречената Малка Антанта – Чехословакия, Румъния, Гърция и Югославия заграбили чужди територии с чуждо население и упражняващи открит терор към него подготвят почвата за реваншизма и създават предпоставките за избухване на нова война. При излизането на книгата му авторът е осъден на затвор в Белград, а книгата му забранена. Във Франция също е посрещната студено, но обществото все пак живо се интересува от въпросните събития и желае да разбере истината за настъпилия след 1919 година мир, поради което все пак този труд излиза там в десетки хиляди екземпляра тираж. Книгата показва най-вече тежкия гнет под който попадат българите и хърватите в Югославия и съдържа редица любопитни факти, които авторът е видял сам с очите си и е искал да ги покаже на света, на западните Велики сили и по някакъв начин да ги накара да поправят тази несправедливост.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Купи:
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=31003

 


Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.