Водопровод

Египтяните започват да инсталират водопроводи преди почти 5000 години. Не че по това време ги има в обикновените къщи, обаче те са важна характеристика на някои от техните обществени сгради. Храм от около XXX век пр. Хр. около пирамидите до Гиза има водопроводна тръба със забележителната дължина от 400 метра, цялата направена от мед, подобно на голяма част от съвременните водопроводи.

Европейска нощ на учените 2022 г.: