„Водна батерия“: Зареждане на водата посредством мини воден мост

water-bridge-Credit © Woisetschläger  Fuchs – TU Graz.jpg
В сътрудничество в Изследователския център Wetsus в Холандия, изследователите от Техническия университет на Грац са успели да заредят електрически вода чрез свободен воден мост.

До неговото научно преоткриване през 2007 г. в Техническия университет на Грац, феноменът на „водния мост“, открит още през 19-ти век, е потънал в забвение. Ако изключително чиста вода, с други думи вода, която е била дестилирана много пъти, се постави в две стъкленици и се приложи високо напрежение, течността се придвижва до ръба на стъклениците и се образува плаващ воден мост между двата съда. Водата в този мост тече в двете посоки и се намира в напълно ново състояние – със собствена специална структура и плътност. Изследователската група е доказала, че този свободен воден мост произвежда електрически заредена вода и съхранява заряда поне за кратко време.

Протонен електрически заряд

Водата не е електронно, а по-скоро протонно заредена. Този нов вид вода е или положително, или отрицателно заредена, в зависимост от това дали съдържа повече или по-малко протони. Проучването показва, че в анодна вода – вода с положителен заряд – се образуват протони в контекста на протичащата електролиза. Тези водородни ядра преминават през водния мост в катодната водата в другата стъкленица, която има отрицателен заряд, и там се неутрализират от хидроксилните йони. Тъй като протоните се движат с ограничена скорост, винаги има излишък на протони в единия съд и липса на протони в другия.

Ако водният мост внезапно се изключи, протонните заряди остават, което може да се измери с помощта на импедансна спектроскопия. Първите изследвания показват, че зарядът на течността остава стабилен в продължение на една седмица.

Wasserbruecke_Credit © Woisetschläger  Fuchs – TU Graz.jpg


РЕКЛАМА:

***

От водна батерия към чиста химия

Фактът, че тези водни мостове може да се използват като електрохимични или биохимични реактори, отваря възможност за различни промишлени приложения. За осъществяването на химични реакции, веществата може да бъдат приведени в контакт с други материали в моста и той да се превърне във „вода батерия“, като склад на електрически заряд, а киселини и основи могат да бъдат произведени без противоположни йони – без киселинна и алкална вода. Това би позволило производството на екологично чисти почистващи препарати, намаляване на отпадните продукти от химични процеси и разкрива нови възможности за медицински приложения.

Превод: Росица Ташкова
Източник: https://www.sciencedaily.com

Европейска нощ на учените 2022 г.: