Водите под земната повърхност – от брой 130

Изображение: express.co.uk

Несъмнено водата е най-разпространената течност в земната кора. Повечето от пропускливите шуплести или натрошени скали, средата, в която се намират водоносните хоризонти, и дори много скали с ниска пропускливост като глини, съдържат вода до значителни дълбочини (няколко километра, понякога повече от десет). Обемите на водите и съдържанието им от разтворени твърди частици са силно вариращи. Обемът на невидимата вода, съдържаща се под един хектар земя, може да варира от няколко хиляди до няколко милиона кубически метра. Поради което е трудно да се изчисли обемът на подземните води в даден регион или държава – а изчисляването на обема на подземните води в целия свят, е още по-трудно.

Изследователи все още не са се опитали да изчислят точният общ обем на подземните води на Земята, за да го сравнят с обемите вода, присъстващи в другите отделения на сухоземната хидросфера, и дори да изследват как се разпределя по континенти. Приблизително 8 до 10 милиона кубически километра са подземните води, което е лъвският дял от цялата течна прясна вода на планетата, или по-точно: около 98 до 99% от нея. За сравнение общият обем на прясна вода, който се съдържа в езерата е по-малко от 1% от общия обем на сладководните подземни води. А обемът на цялата прясна вода, съхранявана в земната кора, представлява само 1% от общия обем на водата в хидросферата, включително океаните.

 

Оценката за обема на подземните води е най-подходяща в регионални мащаби, особено по отношение на големите водоносни хоризонти и рядко се прави на ниво държава.


РЕКЛАМА:

***

 

Цялата статия е в брой 130 на списание “Българска Наука” >>
Вижте всички статии от броя:

20 статии в брой 130 – вижте ги:

(отвори ДЕМО – първите 30 стр. )

 

Корица на брой 130

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 • Какво се крие в архивите на БАН?
 • Интервю с д-р Неделчо Иванов, Университетска болница „Александровска“
 • Д-р Антоан Тонев (директор на СМГ) – Наистина “Съединението прави силата”
 • Разговаряме с ректора на ТУ-Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров
 • Какво представляват подземните води?
 • Как водата може да осигури достъпна енергия от възобновяеми източници
 • TRAPPIST-1 и седемте планети
 • Великият дебат или как Вселената „се разшири”
 • Земната мантия, а не земното ядро, може да е генерирала ранното магнитно поле на планетата
 • Най-древната човешка ДНК е открита в 800 000 годишен зъб на канибал
 • Ендогенните ретровируси – проклятие или благословия
 • Учени установиха, че грипните ваксини могат да бъдат използвани и като оръжие срещу рака
 • Прилепите са основен източник на човешки вируси, но самите те не са важни
 • Могат ли текстилните маски да възпрепятстват разпространението на коронавируса
 • Нови клинични данни потвърждават хипотеза на учени от БАН за ролята на инфламазомата NLRP3 в патогенезата на усложненията при COVID-19
 • Учени отчитат, че социалните умения започват да намаляват около 40-те
 • Либерализъм и епидемии
 • За саможертвата на героите и въстанието на обречените
 • Втората Ботйова чета – от възторга до отчаянието

Вземи само този брой в PDF >>


Европейска нощ на учените 2022 г.: