«Виртуален форум за образование и професионална реализация» 2020

Френският институт в България и Агенция Campus France Париж имат удоволствието да Ви поканят да участвате на 20 ноември 2020 в организирания за първи път « Виртуален форум за образование и професионална реализация ».

Събитието  е част от глобалната политика за популяризиране на френското висше образование и на франкофонските програми в България, провеждана от дълги години от Френския институт в България и насочена към студентите и университетите партньори.

Франция е четвъртата страна в света по прием на чуждестранни студенти и шеста по прием на български студенти. В системата на френското висше образование са обхванати 73 университета, над 200 висши инженерни училища, 150 висши училища по търговия и мениджмънт, 120 държавни висши училища по изкуства, 20 училища по архитектура и повече от 3000 специализирани висши училища и институти. 

В 5 български университета се предлагат 12 франкофонски програми в областите: електроинженерство и информатика, химично и биохимично инженерство, индустриална логистика, икономика и стопанско управление, управление на хотелиерството и ресторантьорството, политически науки, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация.

С участието на предприятия, установили се на българския пазар, тази проява има за цел също така да засили диалога между университети и предприятия, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.


РЕКЛАМА:

***

Очаквана посетители, франкофони и нефранкофони :

  • ученици, които желаят да продължат образованието си във Франция или във франкофонските програми в българия
  • студенти, желаещи да се обучават във Франция или във франкофонските програми в България
  • студенти, които търсят професионален стаж 
  • дипломирани специалисти, търсещи работа

 

Предлагат се 3 секции :

  • Секция « Образование », където френски висши учебни заведения,  както и представители на франкофонските програми в България, ще информират за предлаганите учебни програми за университетската 2021 година и свързаните с тях възможности за професионална реализация
  • Секция « Кариера », където представители на предприятия в България ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете и на работните места, които предлагат
  • Секция « Уебинари », конференции на университетски преподаватели и на професионалисти за придобиване на техники и знания необходими при обучението във висши учебни заведения, както и на практични умения при търсене на стаж или работа

За да участвате във Форума регистрацията е задължителна, а след това насрочване на среща с представителите на избраните от вас учебни заведения и/или предприятия. 

Сайтът salonetudesetcarrieres.bg  ви позволява записване онлайн и изготвяне на  индивидуален график на срещи с представители на учебните заведения и на предприятията както и за участие в уебинарите.

 

Очакваме Ви!

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: