Винете Феномена на Баадер-Майнхоф за нещата, които забелязвате по-често от други

Представете си, че туко-що сте чули думата „амигдала“ за първи път. На следващия ден отново я засичате. И след това отново я виждате на друго място. Започвате да се чудите как сте прекарали целия си живот без да чувате думата „амигдала“, а сега тя е навсякъде. Това е феноменът на Баадер-Майнхоф, наричан още честотна илюзия (frequency illusion, recency illusion).

Баадер-Мейнхоф се предизвиква от две неща: „Първо, избираемото внимание, което се включва, когато сте изложени на нова дума, ново нещо или идея, в последствие, подсъзнателно я търсите и като резултат я срещате доста често. Вторият процес, потвърждаване на пристрастието, ви уверява, че всяко наблюдение е допълнително доказателство за вашето впечатление, че това нещо е придобило вездесъщност.“

Името на феномена произтича от неочакван източник: от коментарите на сайта на пионерската преса на Свети Павел в Минесота. В рамките на 24 часа през 1994, човек от коментиращите чул две препратки към Баадер-Мейнхоф – Западногерманска терористична група от 70-те години. Коментаторът наричал честотната илюзия „Феномена на Баадер-Мейноф“ и името останало.

Сега се отпуснете и проследете как мозъкът Ви изневиделица ще започне да чува „Баадер-Мейнхоф“ навсякъде, където отидете.


РЕКЛАМА:

***

Превод: Габриела Радулова

Източник: Curiosity


Европейска нощ на учените 2022 г.: