Пламена Николова: „Как се виждам в света на науката и технологиите“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Автор: Пламена Цветанова Николова, 26 години, гр. Велико Търново

Науката е система от знания. Изследва закономерностите в развитието на природата, обществото, мисленето, явленията и тяхната същност. Бихме могли да наречем съвкупността от определени знания и опит „наука“. А тя самата е от изключителна важност за човешкия живот, влияейки му и подобрявайки го на всяко едно ниво – храна, енергия, медицина, транспорт, образование, дори и хоби. Не сме в състояние да заменим учението във всекидневието си по никакъв начин.

Благодарение на знанието ние предвиждаме явления и създаваме новости. Аз виждам себе си и своето занимание в конкретна наука, която съм изучавала и изучавам, практикувам и в която се развивам – психологията. Считам за свое задължение да допринасям за тази наука с каквото мога – теории, конкретни факти или точни изследвания чрез професионалния си труд и знания в областта. Науката сама по себе си е начин на мислене и разбиране и е навсякъде около нас и в животите ни. Желая да поддържам и подкрепям това мнение, влияейки на всеки човек, до когото мога да се докосна – да мисли и разбира научно всяко явление, защото науката е именно това – размишления по определен способ, критика, съмнение, любопитство, разбиране, развитие.

Поради своята професионална насоченост и образование виждам себе си и личния си принос към науката на психологията. Ерудицията и знанието имат възможността да покажат на всеки човек най-добрия начин, по който нещо може да бъде свършено. Науката спомага за по-правилното разбиране на света около нас, както и на самите нас. Заради нея хората имат възможността да останат здрави и щастливи. Част от това се случва и с участието на психологията в системата на науките. Спомагайки за опознаването на вътрешния свят на човека, психологията има голяма роля в индивидуалното и личностното развитие и светоусещане. Науките и в частност психологията имат сериозна важност за мен, поради силното влияние върху опознаването на реалността, живота, общественото развитие, психичното здраве и щастие на отделния човек, в това число и на мен самата. Знанието и образованието са първите, основните и най-важните стъпки, както за моите постижения, така и за успехите на всеки един, а с това и на отделните общества и цялото човечество. Заниманието с обучение и просвета води до подобряване на живота на хората, към това да бъдем по-интелигенти и възприемчиви, по-сърдечни и човечни, по-мислещи и разбиращи. Аз бих искала да бъда част от това. Желая да се уча постоянно, да се развивам, но и да имам възможността да предавам своите знания и умения на хората около мен. Като психолог да ги насочвам в нужната посока на развитие и усъвършенстване, както и да получават професионалната помощ и подкрепа, заради която са ме потърсили. От изключително голямо значение е хората в дадена професия да бъдат адекватно образовани и информирани, за да предават достоверните и търсените сведения към заинтересованите. Зачестяват случаите, в които недоказани от научна гледна точка теории се вгнездяват в съзнанието на отделния човек и общество, водейки до невъобразими и опасни последици. Такъв случай например е мнението, че ваксините причиняват аутизъм у децата. Научно необосновано твърдение, публикувано един-единствен път преди деветнайсет години, обикаля домовете на хората и се предава от ухо на ухо, носейки страх в родителите, дори и в учителите, поради което все повече майки и бащи решават да не ваксинират децата си. Това е опасно не само за отделните деца, но и за разпространението на зарази и заболявания, които в противен случай биха могли да бъдат стопирани. Поради тази, както и много други причини и примери, всеки професионалист трябва да е адекватно информиран и теоретично отстоян на мнението си. Хората като общество не бива да допускат неудостоверени обстоятелства и случки да влияят на ежедневието им и на тях самите. Всеки човек трябва да се научи да използва и да вярва единствено в обосновани факти. „Имаме ли веднъж иновационната култура, дори тези, които не са учени или инженери – поети, актьори, журналисти – те, като общност приемат това, което е научно доказано. Те приемат концепцията на иновативната култура. Те гласуват по начин, по който да я подкрепят. Те не се борят с науката и технологията“ (Нийл де Грас Тайсън). Точните занимания в определени сфери са важната част от съвременния живот и общество, спомагайки развитието на технологиите, подобряване на качеството на действителността и ежедневието, както и фактологичното изясняване на явленията и събитията. Психологията подпомага личностното разрастване на всеки индивид, както и на отделните групи и на цялото човечество чрез своите задълбочени анализи върху психиката, начините на мислене и самоусъвършенстване. Чрез знанията и образованието бих искала да продължавам да се подобрявам в тази област и да бъда един достоен пример и принос за науката.


РЕКЛАМА:

***

Науката е начин на мислене и действие и аз се стремя да поддържам и подсилвам точно този начин. В него първо се задават въпросите, а след това се търсят отговорите. Няма нищо лошо в това да не знаем нещо – това означава, че има още какво да учим. Проблем е тогава, когато информацията и знанието са грешни. Особено във времето, в което живеем, както и развитието на технологиите, които имаме, разпространението на неточни сведения е по-лесно от когато и да било. Именно в този момент стъпва науката – със своите доказателства и факти, които не могат да бъдат подминати, нито пък оборени, т.е. те се приемат за верни. Благодарение на науката ние можем да кажем кое е безпогрешно и истинно и кое – не. Фактологията и безпристрастната информация са ключът към нашето знание. Науката е нашето знание. Бих искала научното мислене, проверка, търсене на правдивост и отговори, да бъде част не само от учените и от обучаващите се, а от всеки един човек. Приемам разпространението на критичното мислене и иновативната култура като своя лична мисия, за която съм готова да се боря, защото вярвам, че е в основата на човешкото развитие, както личностно, така и световно. Голяма част от обществото има за цел да подобри своето разбиране за науката, да има по-голяма ангажираност към нея, за да може науката сама по себе си да спомогне за развитието на това общество, така както е спомагала и преди. Ако на света нямаше нито една наука, нито една база данни, как би изглеждала Земята? Вероятно все още щяхме да живеем в пещери или в най-добрия случай – колиби, да се будим от петлите или Слънцето, вместо от сутрешната аларма. Щяхме да се борим за водата си със дивите животни и да ядем сурова храна, ако въобще успеем да достигнем до нея. „Медицина“, „електричество“ и „технологии“ щяха да бъдат непознати думи. Единствено заради науката и усъвършенстването на нашите умове ние сме достигнали нивото на развитие, което имаме, както и начина на живот, който водим. Продължавайки да залагаме на научното знание и мислене, иновациите днес, ще бъдат промяната утре. След десет години те ще могат да бъдат достъпни до хората, а учените и инженерите ще продължават да създават нови и нови такива. Сред постиженията на науката са например развитието на биотехнологията, сред тях създаването на механична ръка, която може да бъде контролирана от мозъка; скоростта, вида и размера на компютрите; леките автомобили, които се задвижват от електричество; телекомуникацията и взаимодействието със света; изкуствения интелект. Тези примери са само част от това до какво са довели научният подход и научните размишления. И по-важното: „Науката е много повече начин на мислене, отколкото база данни“ (Карл Сейгън). Науката не е само знание, тя е начин за това да знаеш нещо, точен начин, по който да развиваме знанието и интелекта си – път и посока, в която да се движим. Старая се моите разсъждения да бъдат именно такива и всяко твърдение, което изказвам, да бъде научно обосновано и изрядно, както и да търся именно такава информация от правилните източници. Виждам себе си в света на науката и технологиите, поддържайки това мнение, отстоявайки и бъдейки сигурна в неговата праведност. Така, както съм сигурна, че науката е пътят на развитие на човечеството.

Светът е това, което е днес, благодарение на безбройните научни постижения и великите умове, достигнали до тези открития. Искрено се стремя към това да бъда част от тях в сферата на психологията, чрез действията, които извършвам и знанията, които трупам и предавам. Научният подход и начин на мислене би следвало да достигнат до всеки един човек на планетата, независимо с какво се занимава – за едно по-добро и информирано бъдеще. Приемам разпространението на това мислене и информираността като своя лична мисия. Всеки човек е зависим от науката и знанията, които носи със себе си. Науката е бъдещето.