Видеоклип на Плутон и Харон!

Автор
Светослав Александров
June2015-Pluto.gif

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/June2015-Pluto.gif

Този видеоклип показва въртенето на Плутон и Харон около общия им барицентър (обозначен с x). Credit : NASA/JHUAPL/SwRI

На земята вече разполагаме с първия цветен видеоклип на Плутон и неговата луна – Харон, съставен на базата на снимки от автоматичната междупланетна станция „Ню Хърайзънс“.

Противно на илюстрациите в популярните издания, Плутон не е със син цвят. Повърхността му е с бежово-оранжев цвят. Харон е сив.

„Защо те са толкова различни е обект на дебат“, съобщава Алан Стърн, ръководител на мисия „Ню Хърайзънс“.


РЕКЛАМА:

***

Плутон и Харон имат сложно движение. Харон не обикаля около Плутон, а всъщност двете тела обикалят около общ барицентър. Плутон прави едно завъртане около оста си на всеки 6 дни, 9 часа и 17.6 минути – толкова трае едно денонощие там. За същото време Харон прави една пълна обиколка около Плутон, което ще рече че и там, подобно на нашата система Земя-Луна, наблюдателите от плутонианската повърхност биха виждали само едната страна на Харон.

Разглеждайки видеоклиповете се виждат и вариации в цвета – това се дължи на тези загадъчни тъмни региони, които вече биват заснемани от мощната камера LORRI. В края на юни и началото на юли се очаква да се видят и още повече детайли, при това без да се прилага съществена графична обработка на изображенията. Важното е обаче да се подчертае, че снимките на LORRI, макар и детайлни, са черно-бели. Цветната камера е с по-ниска разделителна способност.

„Ню Хърайзънс“ ще направи близко облитане край Плутон на 14 юли, като ще мине едва на 12 500 километра над неговата повърхност. Това е първата мисия до Плутон. Плутон е планета-джудже от пояса на Куйпер. Поясът на Куйпер се състои от разнообразни небесни тела с различна големина и форма и лежи отвъд орбитата на Нептун. Възможно е по-нататък освен Плутон, „Ню Хърайзънс“ да посети още едно тяло от пояса на Куйпер, ако апаратът е в добро състояние. Това ще стане през 2019 година.

Но сега фокусът е Плутон. Продължаваме да следим мисията с трепетно очакване, защото цял нов свят се разкрива пред очите ни.

Повече информация за цветните изображения: НАСА


http://www.space-bg.org/

http://www.cosmos.1.bg/


Европейска нощ на учените 2022 г.: