[ВИДЕО] Проф. дхн Весела Цакова за проекта INFRAMAT

https://www.youtube.com/watch?v=azADVCaTOoc

INFRAMAT Национална научна инфраструктура Модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие ИНФРАМАТ е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура (ПМС № 354 от 29.06.2017 г. ) и е подкрепен финансово от Министерство на образованието и науката (Договор Д01-155/28.08.2018).

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***