Великата китайска стена

Великата стена е построена на северната граница на Китай приблизително от 220 до 210 г. пр. Хр. през кратковременното авторитарно управление на династията Чин. Тя е издигната под ръководството на генерал Мен Тиен, главнокомандващ на служба при първия китайски император Чин Ши Хуан Ди, с усилията на безчислени каторжници и мобилизирани работници, много от които намират смъртта си при строителството. През 210 г. пр. Хр., когато Мен Тиен получава фалшифицирана императорска заповед да извърши самоубийство, той умира без разкаяние:
„Какво престъпление съм извършил пред Небесата?… Като започнах при Лин Дао и продължих до Лиао Дун, аз издигнах крепостни валове и ровове по продължение на повече от 10 000 ли и при такава дължина е невъзможно да не съм прерязал вените на Земята. Това е моето престъпление.“
Но един век по-късно Джу Ма Чиен – историк, който е написал биографията на Мен – не изглежда да му съчувства за начина, по който умира:
„Той не облекчи страданията на обикновените хора, не подкрепи възрастните, не се погрижи за сираците, не се зае с възстановяване на хармонията с масите. Точно обратното, той се поддаде на идеите на императора и използва мобилизация за насилствен труд. Това не подхожда ли на факта, че трябваше да посрещне такава смърт? Какво общо има неговото престъпление с вените на Земята?“

Европейска нощ на учените 2022 г.: